[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.3.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.4.1 Řešení

2.6.4 Průchod světla hranolem 2

Zadání: Na přední stěnu skleněného hranolu o absolutním indexu lomu $n$ a ostrém lámavém úhlu $\varphi$ dopadá z vakua světelný paprsek pod úhlem dopadu $\alpha$ (obr. 7). Určete lámavý úhel $\varphi$ hranolu, jestliže pro úhel dopadu platí

a)
$\alpha=0^{\circ}$, přičemž paprsek neprochází zadní stěnou hranolu.

b)
$0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$, přičemž paprsek prochází zadní stěnou hranolu do vakua beze změny směru,

c)
$0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$, přičemž paprsek neprochází zadní stěnou.

Nakreslete dráhu paprsku za přední stěnou ve všech třech případech. Řešte číselně pro hodnoty $n=\sqrt2$, $\alpha=60^{\circ}$ v případech b) a c).Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17