[*] [*] [*] [*]
Zpět: Mikrooptika O úroveň výše: Mikrooptika Pokračovat: Záznamové materiály pro objemové

Technologie přípravy mikrooptických prvků

Gradientní čočky lze vytvářet pomocí technologie iontové výměny ve skle, kdy určité mikročástice (ionty) ve skle jsou nahrazeny jinými, které způsobí v dané oblasti změnu indexu lomu. Takto se připravují mikročočky s průměry např. od $10\,\mu\mathrm{m}$ do $1\,\mathrm{mm}$.

Klasické technologie, používané při přípravě velkých čoček (broušení a leštění), lze také použít k přípravě mikročoček (s poloměrem až $1\,\mu\mathrm{m}$). Limitujícím faktorem pro použití není přitom omezení procesu jako takového, ale jeho cena. Může proto ještě mít smysl brousit a leštit čočky o průměru zlomků mm, ale vždy jde o individuální proces, náročný zejména na uchycení a centrování čočky. Ve větším proto nejsou tyto technologie pro výrobu mikročoček využívány.

Technologie tepelného přetváření. Na skleněnou podložku se nanese světlocitlivý materiál, např. fotorezist, který se potom naexponuje přes masku (např. pole mikročoček). Oblasti na podložce, které nebyly exponovány se chemickou cestou odstraní (odleptání). Vznikají tak jakési ''válečky'' či ''sloupky'', vystupující nad povrch podložky. Ty se zahřejí, až se roztaví a roztečou se po podložce. Samy budou přitom vytvářet čočkovité tvary díky povrchovému napětí.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Mikrooptika O úroveň výše: Mikrooptika Pokračovat: Záznamové materiály pro objemové
Milan Šiňor
1998-07-05