icons/czf.gif

OPTIKA A MODERNÍ TECHNOLOGIE
(Difrakce, difrakční struktury, holografie a mikrooptika)

Pavel Fiala, Ivan Richter, Zbyněk Ryzí

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektronikyfigs/holo16.gif  [*] [*] [*] [*]
Pokračovat: Obsah
Milan Šiňor
1998-07-05