[*] [*] [*] [*]
Zpět: Doporučená literatura O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: O tomto dokumentu ...

O autorech

Uvedená problematika je studována v rámci výzkumné práce
Skupiny Optické fyziky, Katedra fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České Vysoké Učení Technické v Praze.

Adresa: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, Fax: (02) 688 4818

  Telefon E-mail
 Doc. Ing. Pavel Fiala, CSc. 02-2191 2284 fiala@troja.fjfi.cvut.cz
 Ing. Petr Hříbek, CSc. 02-2191 2284 hribek@troja.fjfi.cvut.cz
 Ing. Ivan Richter 02-2191 2285 richter@troja.fjfi.cvut.cz
 Ing. Zbyněk Ryzí 02-2191 2288 ryzi@troja.fjfi.cvut.cz

Činnost skupiny optické fyziky zahrnuje:


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Doporučená literatura O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: O tomto dokumentu ...
Milan Šiňor
1998-07-05