[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.1 Zásady pro optické O úroveň výše: 2.5.0.1 Zásady pro optické Pokračovat: 2.5.0.1.2 Systém pro měření

2.5.0.1.1 Zavedení pojmů pro zobrazování

Při šíření světla se setkáváme s pojmem paprsek. Je to čára, jejíž tečna udává v každém bodě směr šíření světelné energie. Poněvadž světlo je elektromagnetické vlnění, musí se v homogenním prostředí šířit přímočaře. Paprsek prostupující různými prostředími mění na rozhraní prostředí obecně svůj směr. Různými prostředími po sobě následujícími se proto paprsek šíří po lomené čáře.

Optická soustava neboli zobrazovací soustava je souhrn rozhraní, na nichž se mění odrazem nebo lomem svazky paprsků vycházející z předmětových bodů ve svazky paprsků, které protínají v obrazových bodech.

Zobrazovací soustavou je z prostoru vymezen prostor předmětový a prostor obrazový. Skutečný prostor předmětový je ta část prostoru, v níž můžeme umístit před zobrazovací soustavu skutečný předmět. Dáváme ho obvykle vlevo před zobrazovací soustavu. Skutečný prostor obrazový je ta část prostoru, do něhož postupují paprsky ze zobrazovací soustavy. Proto při zobrazování odrazem bude splývat s prostorem předmětovým, při zobrazování lomem bude za zobrazovací soustavou. Obraz vznikající v prostoru obrazovém bude obrazem skutečným. V tomto případě se paprsky vycházející z bodu na předmětu po průchodu zobrazovací soustavou, např. po odrazu, skutečně protnou v nějakém bodě prostoru obrazového. Je-li předmět mimo skutečný prostor předmětový, pak jde o předmět neskutečný. Jestliže se paprsky vycházející z bodu na předmětu, ať skutečném nebo neskutečném, po průchodu zobrazovací soustavu nebo po odrazu neprotnou, tzn. že jejich průsečík dostaneme teprve po prodloužení proti směru postupujícího paprsku, vznikne obraz mimo skutečný prostor obrazový; bude to obraz neskutečný.

Prostor vně skutečného prostoru předmětového se nazývá též neskutečný (zdánlivý) prostor předmětový, prostor vně skutečného prostoru obrazového se nazývá též neskutečný (zdánlivý) prostor obrazový.

Skutečný předmět a skutečný obraz budeme rýsovat vždy plně, zdánlivý předmět a zdánlivý obraz čárkovaně. Skutečné obrazy můžeme vždy zachytit na nějakém stínítku, zdánlivé můžeme jen pozorovat subjektivně.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.1 Zásady pro optické O úroveň výše: 2.5.0.1 Zásady pro optické Pokračovat: 2.5.0.1.2 Systém pro měření
Milan Šiňor
2000-02-17