[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1.1 Úvodní poznámky O úroveň výše: 1. Úvod Pokračovat: 2. Řešené příklady

1.2 Autoři programů a apletů

pocitac.gif

Autoři programů pod systémem Famulus 3.5
Souboru "Kmity, vlny a optika"
Oblast                  Program Autor Pracoviště
Kmity
  LINEOS Drška (1)
  VAZOSC Kohout (3)
  FYZKYV Kohout (3)
  GALVAN Drška (1)
Vlny
  VLDIS1/2/3 Žáček (2)
  STRUNA Drška (1)
Geometrická optika
  FERMAT Žáček (2)
  DISPER Kubalík (1)
  TEDUHA Kubalík (1)
Fyzikální optika
  INTERF Kohout (3)
  YOUNGE Matouš (1)
Kvantová fyzika
  MILEX1/2/3/ Drška (1)
  POTJAM Drška (1)
  VODIK1/2/3 Drška (1)
  ATOMY1/2/3 Drška (1)
  LASER1 Drška (1)
(1) - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
(2) - Fakulta elektrotechnická ČVUT
(3) - Fakulta strojní ČVUT


Autoři apletů v jazyce Java
Souboru "Kmity, vlny a optika"
Oblast                  Program Autor Pracoviště
Vlny a optika
  Bazén   (3)
  Čočka   (3)
  Zrcadlo   (3)
  Skládání dvou vln M. Žáček (2)
Kvantová fyzika
  Kvantová jáma O. Pšenčík (2)
  Harmonický oscilátor O. Pšenčík (2)
(1) - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
(2) - Fakulta elektrotechnická ČVUT
(3) - Fakulta strojní ČVUT


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1.1 Úvodní poznámky O úroveň výše: 1. Úvod Pokračovat: 2. Řešené příklady
Milan Šiňor
2000-02-17