[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1. Úvod O úroveň výše: 1. Úvod Pokračovat: 1.2 Autoři programů a

1.1 Úvodní poznámky

Dokument

Vlny, optika a kvanta: Příklady z fyziky. Verse 2.0

je novou, přepracovanou a výrazně rozšířenou variantou stejnojmenných webovských stránek vytvořených původně v r. 1998. Jeho realizace je součástí dlouhodobého programu "VEGA: Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky".

Původní stránky byly realizovány s podporou Interní grantové agentury ČVUT, grant IGA 309800904 "Komputerizované kursy praktické informatiky a fyziky pro studenty ČVUT" (1998), nová verse byla vytvořena v rámci projektu téže agentury, grant IGA 309912014 "Výukové materiály pro virtuální katedru fyzikálních věd".

Dokument je výsledkem aktivity tří kooperujících fakult Českého vysokého učení technického v Praze:

Koordinujícím pracovištěm pro oba granty, v jichž rámci byl tento materiál vytvořen, byla katedra fyzikální elektroniky (KFE) FJFI.

Projekt koordinoval pracovník KFE FJFI

Řešitelský tým na katedře fyziky FEL vedl

Zodpovědným řešitelem v Ústavu fyziky FS byla v první etapě

za druhou etapu převzal zodpovědnost

Soubory příkladů a javovské aplety byly zpracovány pod vedením Doc. RNDr. Petra Kulhánka, CSc, Doc. RNDr. Rudolfy Králové, CSc (příklady v původním dokumentu) a Doc. RNDr. Jozefa Pospíšila, CSc (nový dokument). Výukové programy, komentovaný seznam referencí a výběr upoutávacích obrázků zajišťoval koordinátor projektu. Na tvorbě materiálu se výrazně podíleli doktorandi a studenti všech spolupracujících fakult.

Převod dokumentu na Web provedl pracovník KFE FJFI

Autory vybraných studentských projektů prezentovaných v rámci tohoto dokumentu jsou studenti FJFI Vladimír Dolejš, Milan Kuchařík, Pavel Váchal a Pavel Zámečník. Za pomoc při tvorbě některých animovaných snímků vděčíme studentovi FJFI Lukáši Královi.

Všechny úvodní obrázky ke kapitolám jsou založeny na materiálech NASA (http://www.nasa.gov/). Ilustrační kliparty byly čerpány z CD "České kliparty" firmy Zoner, a.s. (http://www.zoner.cz), jako zdroj odlehčujících animovaných obrázků posloužila Animation Factory (http://animfactory.com/).


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1. Úvod O úroveň výše: 1. Úvod Pokračovat: 1.2 Autoři programů a
Milan Šiňor
2000-02-17