[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.5.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.6.1 Řešení

2.3.6 Vlna na hluboké vodě (rozměrová analýza) **

Zadání: Pokuste se z rozměrové analýzy odhadnout disperzní relaci dlouhé vlny na hluboké vodě.

Předpoklady: Sledujeme vlny s dlouhou vlnovou délkou. Vztah \(\omega(k)\) může záviset na hustotě vody \(\rho\) a tíhovém zrychlení \(g\). Volte obecnou mocninnou závislost \(\omega(k, \rho,
g)\).Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17