[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2.4 Hluk O úroveň výše: 2.2.4 Hluk Pokračovat: 2.2.5 Ladička a rázy

2.2.4.1 Řešení

Intenzita je úměrná kvadrátu amplitudy a pro kulovou vlnu je \(I\sim 1/r^2\). Proto ve dvojnásobné vzdálenosti bude \(I_2=I_1/4\). Hladina hluku se sníží o  \(\Delta L=10 \log(I_1/I_0) -
10 \log(I_2/I_0) = 10 \log(I_1/I_2) = 10 \log(4)\).

Výsledek: \(\Delta L = 6\) dB.Milan Šiňor
2000-02-17