[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2.3.1 Řešení O úroveň výše: 2.2 Vlny 1 Pokračovat: 2.2.4.1 Řešení

2.2.4 Hluk

Zadání: Jak se sníží hladina hluku, vzdálím-li se od zdroje hluku do dvojnásobné vzdálenosti?

Předpoklady: Zdroj hluku je malý vzhledem ke vzdálenostech, ve kterých posloucháme a hluk se šíří sféricky symetricky.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17