[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.1.1 Program FYZKYV.FM - O úroveň výše: 3.1 Kmity Pokračovat: 3.2 Vlny

  
3.1.2 Program VAZOSC.FM - Kmity vázaných oscilátorů

Tento program popisuje chování dvou vázaných oscilátorů. V programu jsou graficky vyobrazena dvě matematická kyvadla, která jsou spojena pružinou. V modelu jsou rozebrány všechny varianty chování obou kyvadel v závislosti na tuhosti vazby (tuhosti pružiny).

Literatura:
Kvasnica Josef a kol.: MECHANIKA, Academia, Praha 1980 Emanuel Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, Praha 1996

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML.

Program VAZOSC.FM (25 kB).
Celý soubor programů Kmity v komprimované podobě (10 kB).Milan Šiňor
2000-02-17