[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.1 Kmity O úroveň výše: 3.1 Kmity Pokračovat: 3.1.2 Program VAZOSC.FM -

  
3.1.1 Program FYZKYV.FM - Reverzní kyvadlo

Tento program popisuje chování reverzního kyvadla. Jedná se o speciální případ fyzického kyvadla. Změnou polohy těžiště tohoto kyvadla lze srovnat kmity reverzního kyvadla s kyvadlem matematickým, které má redukovanou délku.

Literatura:
Kvasnica Josef a kol.: Mechanika, Academia Praha 1980

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML.

Program FYZKYV.FM (18 kB).
Celý soubor programů Kmity v komprimované podobě (10 kB).Milan Šiňor
2000-02-17