[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.18 Harmonický oscilátor (energetické O úroveň výše: 2.7.18 Harmonický oscilátor (energetické Pokračovat: 2.7.19 Nekonečná potenciálová jáma

2.7.18.1 Řešení

Konzervativní síla

\begin{displaymath}
F = - kx\ ,
\end{displaymath}

která na částici o hmotnosti $m$ působí, je charakterizována potenciální energií

\begin{displaymath}
U\left( x \right) = \frac{{kx^2 }}{2}\ .
\end{displaymath}

Vzhledem k tomu, že celková energie částice je prvním integrálem pohybu, dostaneme
 
 \begin{displaymath}{
}
E = \frac{{p^2 }}{{2m}} + \frac{{kx^2 }}{2} =
\frac{{p^2 ...
...+ \frac{{m\omega ^2 x^2 }}{2} = \frac{{m\omega ^2 A^2 }}{2}\ ,
\end{displaymath} (2.86)

kde \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \) je úhlová frekvence kmitů oscilátoru a $A$ je jejich amplituda. Ze vztahu (2.86) určíme hybnost

\begin{displaymath}
p = \sqrt {m^2 \omega ^2 \left( {A^2 - x^2 } \right)}\ .
\end{displaymath}

Použitím Bohrovy-Sommerfeldovy podmínky za předpokladu $x = A\sin
\varphi$ dostaneme

\begin{displaymath}
\oint {p\,{\rm d}x} = Am\omega \oint {\sqrt {1 - \frac{{x^2 ...
...os}^{\rm 2} \varphi {\rm d}\varphi } = \pi m\omega A^2 = nh\ ,
\end{displaymath}

z čehož pro amplitudy $A$ a energie podle (2.86) plyne vztah

\begin{displaymath}
A_n^2 = \frac{{nh}}{{m\omega \pi }}\ \ ,\ \ E_n = \frac{{m\omega ^2 A_n^2 }}{2} = n\hbar \omega\ ,
\end{displaymath}

kde $n=0, 1, 2, ...$Milan Šiňor
2000-02-17