[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.17 Řešení Schrödingerovy rovnice O úroveň výše: 2.7.17 Řešení Schrödingerovy rovnice Pokračovat: 2.7.18 Harmonický oscilátor (energetické

2.7.17.1 Řešení

Vzhledem k tomu, že potenciální energie volné částice \(U = 0\), budeme řešení časové Scrödingerovy rovnice, která má v tomto případě tvar

 
 \begin{displaymath}
{\rm i}\hbar \frac{{\partial \psi \left( {x,t} \right)}}{{\p...
...}}{{2m}}\frac{{\partial ^2 \psi \left( {x,t} \right)}}{{x^2 }}
\end{displaymath} (2.84)

hledat ve tvaru \(\psi \left( {x,t} \right) = R\left( x \right)\varphi
\left( t \right) \). Tím po dosazení za \(\psi \left( {x,t} \right)\) do (2.84) dostaneme


 
 \begin{displaymath}
{\rm i}\hbar \frac{{\rm 1}}{\varphi }\frac{{{\rm d}\varphi }...
...m}}\frac{1}{R}\frac{{{\rm d}^{\rm 2} R}}{{{\rm d}x^2 }} = a\ ,
\end{displaymath} (2.85)

kde \(a\) je konstanta, která v důsledku konečnosti funkce \(R(x)\) pro \(x \to \infty \) musí být kladná (\(a > 0\)). Označíme-li

\begin{displaymath}
k^2 = \frac{{2ma}}{{\hbar ^2 }}\ ,
\end{displaymath}

dostaneme řešení (2.85) ve tvaru

\begin{displaymath}
\varphi \left( t \right) = e^{\frac{{{\rm i}\hbar ^{\rm 2} }}{{{\rm 2m}}}t}\ ,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
R\left( x \right) = e^{{\rm i}kx}\ ,
\end{displaymath}

kde \(k\) je libovolné reálné číslo. Obecné řešení rovnice (2.84) je potom rovno superpozici nalezených řešení

\begin{displaymath}
\psi \left( {x,t} \right) = \int\limits_{ - \infty }^{ + \in...
...i}\left( {kx - \frac{{\hbar ^2 }}{{2m}}t} \right)} {\rm d}k\ .
\end{displaymath}


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.17 Řešení Schrödingerovy rovnice O úroveň výše: 2.7.17 Řešení Schrödingerovy rovnice Pokračovat: 2.7.18 Harmonický oscilátor (energetické
Milan Šiňor
2000-02-17