[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.9 Páry ve vakuu O úroveň výše: 2.7.9 Páry ve vakuu Pokračovat: 2.7.10 Magnetický moment

2.7.9.1 Řešení

Tyto páry porušují Heisenbergovy relace neurčitosti, platí pro ně proto


\begin{displaymath}\Delta E\Delta t<\frac{\hbar }{2}\quad\Rightarrow\quad\Delta t<\frac{\hbar }{2\Delta E}\sim 50~\mu \textrm{s} \ .\end{displaymath}Milan Šiňor
2000-02-17