[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.8.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.9.1 Řešení

2.7.9 Páry ve vakuu

Zadání: Ve vakuu mohou vznikat "z ničeho" páry elektron-pozitron. Tyto vzniklé páry porušují zákon zachování energie. Jak dlouho může existovat pár o energii \(
10^{-30}\textrm{J} \)?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17