[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.1 Elektronový mikroskop - O úroveň výše: 2.7.1 Elektronový mikroskop - Pokračovat: 2.7.2 Bohrův model -

2.7.1.1 Řešení

Elektron v elektronovém mikroskopu se chová jako vlna, mezní rozlišovací schopností je sama vlnová délka elektronu. Od částicových vlastností je tedy třeba přejít k vlnovým vlastnostem elektronu. Elektron je urychlen na kinetickou energii \(\frac{1}{2}\>
\)\(m_{e}v \)\(^{2}=QU \). Z této rovnice vyjádříme rychlost částice. Vzhledem k malému urychlujícímu napětí jsme použili pro kinetickou energii jen nerelativistický vztah. Pro vyšší napětí by bylo třeba rychlost najít z relativistického vztahu. Nyní přejdeme k vlnovým vlastnostem podle vztahu

\begin{displaymath}p=\hbar k~\ .\end{displaymath}

Vzhledem k nerelativistické situaci je v převodní rovnici

\begin{displaymath}p=m_{e}v;\qquad k=2\pi /\lambda \ .\end{displaymath}

Výsledek: Mezní rozlišovací schopnost je rovna vlnové délce elektronu

\begin{displaymath}\lambda =2\pi \hbar /\sqrt{2m_e QU}\sim 10^{-11}~{\rm m}.\end{displaymath}Milan Šiňor
2000-02-17