[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.0 Přehled vztahů O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.1.1 Řešení

2.7.1 Elektronový mikroskop - rozlišovací schopnost

Zadání: Nalezněte maximální možnou (teoretickou) rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu. Elektrony jsou urychleny potenciálovým rozdílem \(\Delta U=10^{4}\) V.

Předpoklady: Urychlený elektron je nerelativistický (ověřte tento předpoklad porovnáním výpočtu rychlosti z kinetické energie vyjádřené nerelativistickým a relativistickým vztahem).Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17