[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.1 Helmholtzův rezonátor O úroveň výše: 2.1.1 Helmholtzův rezonátor Pokračovat: 2.1.2 Kmity homogenní tyče

2.1.1.1 Řešení

Dopadají-li na otevřený rezonátor zvukové vlny, rozkmitá se vzduch (hustoty $\rho$) v rezonátoru. Hrdlo vytváří zátku. Tlakové vlny jsou rychlé, takže stlačování vzduchu uvnitř rezonátoru můžeme považovat za adiabatické. Posune-li se vzduch v hrdle o hmotnosti $m=\rho Sl$ o délku $y$ z rovnovážné polohy, změní se tlak vzduchu v nádobě o hodnotu $\Delta p$. Z rovnice adiabaty $p
V^{\kappa}=konst.$ plyne diferenciací

\begin{displaymath}
V^{\kappa}\mbox{d}p+p\kappa V^{\kappa-1}\mbox{d}V~=0,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\mbox{d}p=-\kappa p \frac{\mbox{d}V}{V}=-\kappa p \frac{S\mbox{d}y}{V}.
\end{displaymath}

Pro $\Delta p$ můžeme přibližně psát

\begin{displaymath}
\Delta p =-\kappa p y \frac{S}{V}.
\end{displaymath}

Tomu odpovídá síla

\begin{displaymath}
F=S\Delta p=-\kappa p y \frac{S^2}{V}
\end{displaymath}

a tedy kmity vzduchu v rezonátoru lze popsat rovnicí

\begin{displaymath}
m\frac{\mbox{d}^2 y}{\mbox{d}t^2}=-\kappa p \frac{S^2}{V}.
\end{displaymath}

Dosazením za $m=\rho Sl$ a úpravou dostaneme rovnici

\begin{displaymath}
\frac{\mbox{d}^2y}{\mbox{d}t^2}+\kappa y\frac{pS}{\rho lV}=0.
\end{displaymath}

Porovnáním s obecnou diferenciální rovnicí harmonických kmitů dostaneme

\begin{displaymath}
\omega^2=\frac{\kappa pS}{\rho lV},~~~~\omega=\frac{2\pi}{T}.
\end{displaymath}

Výsledek: Doba kmitu je $T=2\pi \sqrt{\frac{\rho
lV}{\kappa p S}}$.Milan Šiňor
2000-02-17