[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.6.1 Řešení O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.7.1 Řešení

2.5.7 Osvětlení ulice

Zadání: Ulice široká 20 m je osvětlena svítilnami o 500 cd zavěšenými ve výši 4 m nad středem ulice. Vypočítejte jejich největší přístupnou vzdálenost, aby osvětlení dlažby nikde nekleslo pod 2 lx.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17