Fyzika mikrosvěta

 

 

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Předmluva

 Preface

  

  

  

Krátce o dokumentu

  
Tento dokument je provizorní a dílčí verzí online materiálu pro podporu výuky úvodního kurzu moderní fyziky na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT s využitím výukové technologie Just-in-Time-Teaching (JiTT). Plná verze bude testována a uvolněna v průběhu zimního semestru 2002 / 2003. Dokument bude perspektivně  realizován též ve variantě určené pro použití pod integrovaným výukovým systémem  WebCT, příp. i některým dalším.                                                                                                                          
   
Dokument byl vytvořen na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT ve skupině počítačové fyziky a informatiky.  
  

Více pro učitele / studenty

  Klikněte na obrázek

   
Učitelé


              Studenti

 

Technické poznámky

  
Uživatelům dokumentu doporučujeme ověřit a nastavit prohlížeč podle doporučení pro uživatele WebCT Browser Tune Up. I když tato verze všechny takto získané možnosti plně nevyužije, je to dobrá investice pro budoucnost.
 
Dotazy, kritické připomínky a doporučení k dokumentu můžete poslat na e-mailovou adresu drska@antu.fjfi.cvut.cz. Budou vítány a dle možnosti zohledněny.
   

Opravy k dokumentu : Objevíte-li v dokumentu technické chyby (určitě tam jsou), pošlete nam laskavě upozornění e-mailem - klikněte na obrázek vpravo . Do oddílu Subject napište přitom, prosím, číslo verze dokumentu. Aktuální verze dokumentu je : 010302

 

Význam tlačítek

 
Aktivní tlačítka jsou červeně zarámována.

 Fyzika mikrosvěta

ZPĚT OBSAH VPŘED

TITULNÍ STRÁNKA

INTERAKTIVNÍ MODULY

POMOC

E-MAIL

PRELUDIUM

 

>>>  VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION PEDAGOGY  <<<