Fyzika mikrosvěta

 

 

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Pomocný software

 Supplementary Software

 

 

   
Řidičák na počítač. Chip Special .Vogel Publishing, Praha , červen 2000. 
Čtení navíc
Cowart R. : Jak využívat váš počítač : Kompletní počítačová gramotnost.
Softpress, Brno 2001. * ISBN 80-86497-05-4
Satrapa P. : Poznáváme Linux. Computer Press, Praha 2001. * ISBN 80-7226-416-8
Matematika 1.2
http://softserver.cz/program.asp?id=38
Syntan - the Function's Calculator
http://www.volny.cz/petr.trunecek/
Advanced Grapher 
http://www.serpik.com/agrapher/index.htm
Lahůdka pro zvídavé
Scilab

http://oto.inria.fr/scilab/
Lahůdka pro zvídavé
DPGraph
http://www.dpgraph.com/

 

 

  

 

 Fyzika mikrosvěta