Některé studentské práce
Some Student Projects

 

Domácí stránky / Home Pages

 
P. Havlík Domácí stránka Home Page
M. Kuchařík Domácí stránka Home Page
P. Šimůnek Domácí stránka Home Page
 

Studijní zprávy a mikroprojekty  / Study Reports and Microprojects

 
P. Javůrek Algoritmická fyzika Algorithmic Physics
M. Toman Neuronové sítě Neural Networks
V. Dolejš Virtuální realita Virtual Reality
Z. Jeriová Expertní systémy a kvalitativní simulace Expert  Systems and Qualitative Simulation
P. Honsa Kvantové počítače Quantum Computers
P. Váchal Vědecké databáze Scientific Databases
M. Kuchařík Diferenční schémata Difference Approximations
P.Váchal-P.Zámečník Nelineární systémy Nonlinear Systems
P. Honsa Difrakční mřížky Difraction Gratings
J. Hoffman Subatomární procesy v silně vázaném plazmatu Subatomic Processes in Strongly Coupled Plasmas
 

Výzkumné úkoly / Research projects

 
M. Kuchařík Diferenční schémata pro zákony zachování v 3D Difference Approximations for Conservation Laws in 3D
Z. Jeriová Simulace hydrodynamických a magnetohydrodynamických problémů Simulation of Hydrodynamic and Magnetohydrodynamic Problems
V. Dolejš Program MaX-1 a jeho použití při výuce elektrodynamiky Program Max-1 and Its Application for Teaching Electrodynamics
J. Stránský Částicová simulace silně vázaných systémů a jejich realizace na paralelních systémech Particle Simulation of Strongly Coupled Systems and Their Realization on Parallel Systems
D. Valena Genetické algoritmy a jejich aplikace v simulaci komplexních fyzikálních systémů Genetic Algorithms and Their Application for Simulation of Complex Physical Systems
 

Diplomové práce / Diploma Thesis
 
P. Pecha Opravné kódy pro kvantové počítače Correction Codes for Quantum Computers
T. Ditrich Paralelní program pro částicovou simulaci plazmatu A Parallel  Program for Particle Simulation of Plasmas
J. Kuba Výtěžek jaderných procesů v plazmatu s extrémními parametry Nuclear Reaction Rates in Plasmas with Extreme Parameters