[*] [*] [*] [*]
Zpět: Soucasna fyzika pro budouci O úroveň výše: Soucasna fyzika pro budouci Pokračovat: Obsah

Co je to ...

  
Obrázek 1.1: Radiačně buzený terčík pro inerciální fúzi.
tercik.jpg

Co to je? Jedna z možných cest k realizaci perspektivních zdrojů energie je založena na tzv. inerciální fúzi. Jde o přístup, kdy se materiál, v němž mohou probíhat termonukleární reakce (např. směs deuteria a tritia) komprimuje na hustotu několik řádů vyšší než je hustota pevné fáze a pak se velmi rychle ohřeje na dostatečně vysokou teplotu - řádově desítky miliónů stupňů. Účinná metoda, jak tento složitý postup realizovat spočívá v umístění terčíku s termonukleárním materiálem do dutiny, v níž vytvoříme vysoký tok rentgenového záření. Pro produkci tohoto záření můžeme použít intensivní svazky záření v ultrafialové oblasti, jež jsou generovány vysokovýkonným pulsním laserovým systémem a ostřelují terčíky z těžkého materiálu, umístěné v dutině. Prezentovaný snímek ukazuje takovýto radiačně buzený dutinový terč ostřelovaný deseti laserovými svazky. Délka válcové dutiny byla 27.4 mm, vlnová délka laserového záření 0.35 mikrometru, délka pulsu 1 ns, celková energie v laserových svazcích 18 kJ.

Kredit: Lawrence Livermore National LaboratoryMilan Šiňor
2000-02-13