[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1 Kmity O úroveň výše: 2.1 Kmity Pokračovat: 2.1.1 Helmholtzův rezonátor

2.1.0 Přehled vztahů

KULHÁNEK P.: Fyzika II: Kmity.
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/kmity.html

TOLAR J.: Vlnění, optika a atomová fyzika (pracovní verse): Kap. 1.
http://www.fjfi.cvut.cz/k402/Milan Šiňor
2000-02-17