[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.12 Vlnový balík *** O úroveň výše: 2.3.12 Vlnový balík *** Pokračovat: 2.4 Geometrická optika 1

2.3.12.1 Řešení

V libovolném prostření napište program pro skládání n rovinných vln:


\begin{displaymath}\psi(t,x) = \sum_{l=1}^{n}A_l\cos(k_lx-\omega_lt)\end{displaymath}

Vyzkoušejte skládání několika vln blízkých vlnových délek ( \(k = 2\pi/\lambda\)) a jim odpovídajících frekvencí \(\omega\). Balík se bude jako celek přesouvat grupovou rychlostí a vlastní vlna fázovou rychlostí.Milan Šiňor
2000-02-17