[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3 Vlny 2 O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.1 Člověk

2.3.0 Přehled vztahů

KULHÁNEK P.: Fyzika II: Vlny.
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/vlny.html

TOLAR J.: Vlnění, optika a atomová fyzika (pracovní verse): Kap. 6.
http://www.fjfi.cvut.cz/k402/Milan Šiňor
2000-02-17