[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2.7 Rotující hvězda O úroveň výše: 2.2.7 Rotující hvězda Pokračovat: 2.3 Vlny 2

2.2.7.1 Řešení

Rotace hvězdy způsobuje, že jeden okraj hvězdy se k nám přibližuje rychlostí \(v=R\omega\) a druhý okraj se toutéž rychlostí vzdaluje. \(R\) je poloměr hvězdy a \(\omega\) úhlová rychlost rotace hvězdy. Všechny spektrální čáry se tak budou štěpit na dvojice s frekvencemi \(f_{1,2} = f_0 (1 \pm R\omega/c)\) a vlnovými délkami \(\lambda_{1,2}=c/[f_0 (1\pm R\omega/c)]\sim (c\mp R\omega/f_0)\). Využili jsme toho, že korekce jsou malé a lze je se změnou znaménka převézt z jmenovatele do čitatele: \((1\pm x)^{-1}\sim (1\mp x)\). Rozdíl vlnových délek obou čar tedy bude \(\Delta\lambda=
2R\omega/f_0\).Milan Šiňor
2000-02-17