[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.5 Komutátor ** O úroveň výše: 2.7.5 Komutátor ** Pokračovat: 2.7.6 Souřadnice a kinetická

2.7.5.1 Řešení

Pro první \(n = 1, 2, 3\) máme:

\begin{displaymath}[x,\frac{d}{dx}\>]=-1\ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}[x^{2},\frac{d}{dx}\>]=[x\cdot x,\frac{d}{dx}\>]=x[x,\frac{d}{dx}\>]+[x,\frac{d}{dx}\>]x=x(-1)+(-1)x=-2x\ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}[x^{3},\frac{d}{dx}\>]=[x^{2}\cdot x,\frac{d}{dx}\>]+[x^{2},\frac{d}{dx}\>]=x^{2}(-1)+(-2x)x=-3x^{2}\ .\end{displaymath}

Na základě výsledků lze vyslovit hypotézu:

\begin{displaymath}[x^{n},\frac{d}{dx}\>]=-nx^{n-1} \ .\end{displaymath}

Pro první krok hypotéza zjevně platí, pro další ji snadno dokážeme indukcí:

\begin{displaymath}[x^{n},\frac{d}{dx}\>]=[x^{n-1}\ x,\frac{d}{dx}\>]=x^{n-1}[x,\frac{d}{dx}\>]+[x^{n-1},\frac{d}{dx}\>]x=\end{displaymath}


\begin{displaymath}=-x^{n-1}-(n-1)x^{n-2}x=-nx^{n-1} \ .\end{displaymath}

Poznámka: Snadno lze dokázat i relaci \([f(x),d/dx\>]=-df/dx\) pro analytické funkce. Stačí provést Taylorův rozvoj a na jednotlivé mocniny aplikovat nalezenou komutační relaci.Milan Šiňor
2000-02-17