HARMONICKÝ OSCILÁTOR

Ondřej PšenčíkOvládání apletu

Aplet simuluje pravděpodobnost výskytu částice v harmonickém oscilátoru. Jezdci nalevo si můžete volit zastoupení jednotlivých stacionárních stavů. Tlačítko RUN spustí časový vývoj. Nastavte si vhodnou rychlost animačního vlákna. Vyzkoušejte si zejména jeden vytažený jezdec - jde o stacionární stav, který se s časem nevyvíjí. Dva vytažené sousední jezdce - jde o kvazičástici přelévající se ze strany na stranu v zadaném potenciálu. Tlačítkem STOP animaci zastavíte a můžete ji krokovat podle nastaveného časového kroku.