Fyzika mikrosvěta

 

¨      

   

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Reference

References

 

 

 

 

 

Základní texty C 

Základní texty E  

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

 Cvičení C

Cvičení E

Testy C

Testy E

 

   
 

   Základní texty C

   


Polkinghorne J. :
Kvantový svět.

Aurora, Praha 2000.
ISBN 80-7299-017-9

Úvod do kvantové fyziky i pro čtenáře, kteří nejsou vybaveni potřebným matematickým zázemím, v dodatku je však i výklad k některým pojmům s použitím jednoduchého matematického aparátu. Autor věnuje výraznou pozornost i filozofickým otázkám fyziky mikrosvěta. Excelentní kniha k moderní  fyzice  pro začátek i pozdější přemýšlení.. Neformální, svěží doplněk k "úředním" učebním materiálům.

[ POLKINGHORNE ]


Primární text

Štoll I :
Fyzika pro gymnázia. : Fyzika mikrosvěta. 2. vyd.

Prometheus, Praha 1993.
ISBN 80-85849-48-8

Pozn. : Třetí, přepracované vydání vyjde v 1. pololetí 2002.
Kap. 1 - 3

Samostatný díl osmisvazkové "maximalistické" monotematické řady učebnic  fyziky pro gymnázia věnovaný atomové, jaderné a částicové fyzice. Vzhledem k tomu, že rozsah i způsob výkladu této tématiky je srovnatelný s materiálem obvyklým v učebnicích označovaných jako "College Physics", je učebnice dobře použitelná i pro Preludium. 

[ ŠTOLL ]


Jelen J.  :
Fyzika II

Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
I
SBN  80-01-01844-X
Kap. 6

Druhý díl osvědčeného skripta pro základní kurz fyziky na elektrotechnické fakultě. Citovaná kapitola je věnována problematice atomové a kvantové fyziky,.Vzhledem k rozsahu i ceně byla tato publikace vybrána jako realistický alternativní tištěný materiál k Preludiu. 

[ JELEN ]


Primární text

Halliday D., Resnick R., Walker J. :
Fyzika . Část 5 : Moderní fyzika
VUTIUM / Prometheus , Brno / Praha 2001
ISBN 80-214-1869-9 (brožovaný  komplet))
ISBN 80-214-1868-0 (pevná vazba)

Pozn. : Překlad knihy Fundamentals of Physics, 5th Ed. (s přihlédnutím k vydání šestému)
Kap.39 - 41

Pečlivě zpracovaný a reprezentativní český překlad vynikající americké vysokoškolské učebnice fyziky. Knihu tvoří pět  částí, pro preludium potřebujeme především Část 5. Moderní fyzika. Kniha bude v prodeji od července 2001.

[ HALLIDAY  ]


Mechlová E., Košťál K. a kol. :
Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz.

Prometheus, Praha 1999.
ISBN 80-7196-151-5
Kap.8

Užitečná doplňková publikace k Preludiu, obsahující kompaktní výklad pojmů z fyziky na úrovni vysokoškolského kurzu, citovaná kapitola je věnována atomové fyzice. Připravuje se i multimediální verze této encyklopedie.

[ SLOVNÍK ]

   

  ZAČÁTEK  

Základní texty E

   


Polkinghorne J.C. : 
The Quantum World. Reprint Ed.

Princeton University Press 1986
ISBN
0691023883
Chap. I - VIII


Wilson J., Buffa A.:
College Physics. Vol. 2  4th Ed.

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
ISBN  0-13-084166-8
Chap. 27 - 28

Druhý díl nového vydání kurzu fyziky s nižšími nároky na matematický aparát, zato se silným akcentem na ilustrace a řešení problémů.

Kompletní kurs :

Wilson J., Buffa A.:
College Physics. Vol. 2  4th Ed.

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
ISBN  0-13-082444-5
Chap. 27 - 28

http://vig.prenhall.com/academic/product/1,3411,0130841668,00.html

Companion Website

http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/wilson/


Jones E.D. - Childers R. L. :
 Contemporary College Physics. Third Edition. 2001 Update.

McGraw Hill, New York  2001
ISBN 0-07-241512-6
Chap. 26 - 32

http://www.mhhe.com/physsci/physical/jones/information_index.mhtml

Moderní učebnice k  základnímu kurzu fyziky pro úroveň "college" s doplňkovým  CD a velmi kvalitním, pro studenty volným webovým místem. Pro přednášející je k dispozici řada doplňkových tištěných i elektronických materiálů.

Online Learning Center

http://www.mhhe.com/physsci/physical/jones/


Halliday D., Resnick R., Walker J. :
Fundamentals of Physics. Part 5. Chapters 39 - 45. 6th Edition

Wiley , New York 2001
ISBN 0-471-36038-4
Chap. 39 - 41

Pátá část  klasické a hojně používané učebnice k základnímu kurzu fyziky. Existuje český překlad  pátého vydání této knihy9s přihlédnutím k vydání šestému,. Ke knize je k dispozici  řada doplňků pro podporu studia, včetně webového místa.

Kompletní kurs :

Halliday D., Resnick R., Walker J. :
Fundamentals of Physics. 6th Edition

Wiley , New York 2001
ISBN 0-471-33236-4
Chap. 39 - 41

http://jws-edcv.wiley.com/college/tlp/0,2819,SCIC-PHC-PHX1C-PH10C_0471320005_BKS,00.html

Student Companion Site
http://jws-edcv.wiley.com/college/bcs/student/0,2830,SCIC-PHC-PHX1C-PH10C_0471320005_BKS,00.html


Giancoli D.C. :
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Vol. 2. 3rd Ed.

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
ISBN 0-13-021519-8
Chap. 38 - 40

Druhý díl nového  vydání perfektně zpracované učebnice k  základnímu kurzu fyziky pro univerzity s vynikajícím komplementárním, volně přístupným webovým místem, zahrnujícím doplňkové materiály i pečlivě připravené online testy.

Kompletní kurs :

Giancoli D.C. :
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 3rd Ed.

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
ISBN 0-13-021517-1
Chap. 38 - 40

Companion Web Site 
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/

   

   

ZAČÁTEK

  

  

  

Další literatura C

   


Svoboda E. a kol. :
Přehled středoškolské fyziky. 2. vyd.

Prometheus, Praha 1996.
ISBN 80-7196-006-3
Kap. 8

Kompakní, profesionálně zpracovaný  jednosvazkový přehled středoškolské fyziky, zřejmě užitečný i pro začínající vysokoškoláky. Citovaná kapitola obsahuje stručný materiál k atomové fyzice.


Novák R., Králová R., Nováková D., Pavel J., Sopko B. :
Fyzika II.
Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
ISBN 80-01-01426-6

Druhá část kurzu obecné fyziky pro fakultu strojního inženýrství. K tématice Preludia se vytahují kap. 10 - 13 (celkem čtivě napsaných 45 stran ).


Štoll I., Ptáček P. :
Objevitelé přírodních zákonů.

Fragment / Knižní klub, Praha 1997.
ISBN 80-7200-136-18

Pěkná knížka s originálními ilustracemi věnovaná čtivě napsaným životopisům pěti desítek přírodovědců, jichž dílo výrazně ovlivnilo současné představy o přírodě, velká jména fyziků přitom výrazně dominují. Výklad je veden tak, že vedle fakt o životě a tvůrčí činnosti jednotlivých badatelů se čtenář doví nenásilnou formou i lecos o fyzice jako takové.


Buehrke T. : 
Převratné objevy fyziky : Od Galileiho k Líze Meitnerové.

Academia, Praha 1999.
ISBN 80-200-0743-1

Autor knihy sleduje klíčové  okamžiky v životě dvanácti významných fyziků a ukazuje jejich přínos k vytváření fyzikálního obrazu světa. Vysvětluje přitom srozumitelnou formou i podstatu jejich objevů. Čtenář knihy pozná  životní osudy významných postav světa zasazené do kontextu doby v níž žili a doví se lecos i o fyzice jako takové.


Feynman R., Leighton R.B., Sands M. :
Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3.

Fragment, Praha 2000.
ISBN 80-7200-405-0
Kap. 37 - 38, 41

První díl českého překladu "kultovní" učebnice fyziky zpracované na základě přednášek jednoho z nejvýznamnějších fyziků druhé poloviny dvacátého století. Nepotřebuje komentář, je to prostě Feynman ... Citované kapitoly obsahují materiál bezprostředně související s tématikou Preludia.


Beiser A. 
Úvod do moderní fyziky.

Academia, Praha 1975.
ISBN (neuvedeno)

Kap. ........

Překlad staršího vydání známé americké učebnice moderní fyziky. I když vzhledem k roku vydání nemůže tato kniha zachycovat výrazný vývoj této oblasti fyziky  v průběhu posledních desetiletích, jsou materiály obsažené v úvodních kapitolách relevantní k problematice diskutované v Preludiu. Knihu lze získat už jen v knihovnách.


Feynman R. : 
Neobyčejná teorie světla a látky: Kvantová elektrodynamika.
Aurora, Praha 2001
ISBN 80-7299-045-4

Překlad  vynikajícího populárního úvodu do kvantové mechaniky a elektrodynamiky od autora, jehož doporučování by bylo "nošením dříví do lesa / vozením uhlí do Newcaslu". Kniha je pozoruhodným pokusem vysvětlit principy kvantové fyziky bez matematického aparátu na bázi  Feynmanem koncipovaného přístupu, tzv. dráhového integrálu.


Úlehla I., Suk M., Trka Z. : 
Atomy, jádra, částice.
Academia, Praha 1990.
ISBN 80-200-0135-2
Kap. .......

Kvalitní vysokoškolská učebnice pro závěrečnou část velkého kurzu obecné fyziky. Podstatná část knihy je věnována jaderné a částicové fyzice, v prvních kapitolách je však i dobrý úvod do kvantové a atomové fyziky. Kniha je však v současné době získatelná již jen v knihovnách.

 

   

   ZAČÁTEK  

Další literatura E

    

 

Styer D.F. :
The Strange World of Quantum Mechanics.

Cambridge University Press, Cambridge 2000.
ISBN 0-521-66104 (hardcopy) / 0-521-66780-1 (paperback)

http://www.oberlin.edu/physics/dstyer/StrangeQM/index.htmlBeiser A. :
Concepts of Modern Physics. 5th Ed.

Mc Graw Hill, New York 1995.
ISBN 0-07-113849-8
Kap.  2 - 7

Poslední vydání oblíbené učebnice moderní fyziky, překlad jejíhož  staršího překladu do češtiny byl citovánn  v oddílu Doplňky k české literatuře. Rozsah uvedených kapitol výrazně převyšuje materiál probíraný v Preludiu.


Krane K. :
Modern Physics. 2nd Ed.

Wiley, New York 1996.
ISBN 0-471-82872-6
Kap. 3 - 8

Velmi dobrá učebnice moderní fyziky s rozsahem plánovaným na jeden semestr. Výrazně překračuje množství materiálu předpokládaného pro Preludium.

krane.jpg (31091 bytes)


Thornton S.T. ,Rex A.:
Modern Physics for Scientists and Engineers. 2nd Ed.

Saunders College Publishing / Harcourt Brace College Publishers, Philadelphia 2000.
ISBN 003-006049-4
Kap. .3 - 8

Jedna z výborných uřebnic ke dvousemestrovému kurzu moderní fyziky, jenž by mohl navazovat na Preludium. Uvedeno  pro nejpilnější a netrpělivé.


Christian W., Belloni M : 
Physletts : Teaching Physics with Interactive Curricular Material. 

Prentice Hall, New York 2001.
ISBN 0-13-029341-5
Chap. !8

Výborné javové aplety k základnímu kurzu fyziky, včetně několika apletů k teorii relativity a elementární kvantové fyzice.


Thaller B. : 
Visual Quantum Mechanics.

With CD ROM
TELOS / Springer Verlag, New York 2000
ISBN 0-387-98929-3

Úvodní text ke kvantové mechanice s rozsáhlým souborem vizualizací vytvořených programem Mathematica. V r. 2002 má vyjít další svazek věnovaný pokročilé kvantové mechanice.

http://www.kfunigraz.ac.at/imawww/vqm/book.html

thallerbook.jpg (33903 bytes)


 

   

ZAČÁTEK    

Webová místa C

   

   
Kulhánek P. (KF EF ČVUT)
Fyzika II : Přehled vztahů a příklady

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/
>>>  Vztahy VII - kvantová teorie , Příklady VII - kvantová teorie

Užitečný soubor vzorců a příkladů ke kurzu Fyzika II, včetně materiálu ke kvantové a atomové fyzice.


Drška L. et al. (KFE FJFI ČVUT)
Kmity, vlny a kvanta 

http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/pvok/index.html
>>> 2.7 Kvantová fyzika


Drška L. et al. (KFE FJFI ČVUT)
Současná fyzika pro budoucí experty. 

http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/index.html


Podolský J. (ÚTF MFF UK) : Dvouštěrbinové experimenty v kvantové teorii.
http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~Podolsky/Kvant/Dvojster.htm


Zviditelňujeme atomy (FZÚ AV ČR)
http://www.fzu.cz/htbin/toASCII/varia/dny_vedy/SPM_str1.html


Jelínková H. (KFE FJFI ČVUT): 
Aplikace laserů.

http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/lasery/index.html

 

ZAČÁTEK  

Webová místa E

   

Nave C.R. : HyperPhysics.
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

The Physics Hypertextbook ( A Work in Progress).

http://hypertextbook.com/physics/


UCL FSA : Physique T6 : Physique Moderne.
http://www.elec.ucl.ac.be/enseignement/T6/


Atomic Structure Timeline.
http://www.watertown.k12.wi.us/hs/teachers/buescher/atomtime.asp


The Discovery of the Electron.
http://www.aip.org/history/electron/


Quantum Theory. In : Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001.
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761559884


Ekspong G. : The dual Nature of Light as Reflected in the Nobel Archive.
http://www.nobel.se/physics/articles/ekspong/index.html


Thomas D. : Rudiments of Quantum Theory.
http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm386/rudiment/rudiment.htm


O'Connor J.J., Robertson E.F. : A History of Quantum Mechanics.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/The_Quantum_age_begins.html#31


Harvard CORE Course : Introduction to Quantum Mechanics.
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/QM.html>


BETHA : An Introduction to Quantum Mechanics.
http://www.chemistry.ohio-state.edu/betha/qm/index.html


Physics 2000 (University of Colorado, Boulder) 
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl


The Wilson - Squier Group ( University of California, San Diego )
http://www-wilson.ucsd.edu/education/
>>> Quantum Mechanics,  Basics of Quantum Mechanics,  Atomic Orbitals,  Molecular Orbitals 


Thaller B. : Quantenmechanik - online ! (v němčině)
http://www.kfunigraz.ac.at/imawww/vqm/german/qm-online.html


Physics 252 : Modern Physics.
http://www.phys.virginia.edu/classes/252/


Egan G. : Foundations : Quantum Mechanics.
http://www.netspace.net.au/~gregegan/FOUNDATIONS/04/found04.html


Sherill C.D. : A Brief Review of Elementary Quantum Chemistry.
http://zopyros.ccqc.uga.edu/lec_top/quantrev/quantrev.html


Quantenmechanik.
http://www.itkp.uni-bonn.de/~metsch/pdm/pdmquant.htm


Michielsen K., De Raedt H. :Quantum Mechanics (mpg movies)
http://rugth30.phys.rug.nl/QuantumMechanics/Default.htm


Heisenberg's Uncertainty  Principle / Heisenbergův princip neurčitosti
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/heisenbergmain.html


Belloni M. (Davidson College) :
Physics 360 : Fall 2000

http://webphysics.davidson.edu/mjb/qm/phys_360a.html
>>> PHY 360 Physlet Demos


Introduction to QM Wave Packets
http://webphysics.davidson.edu/faculty/dmb/qmwave/default.html


Quantum Mechanics Applets.
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/quantumapplets.html


Natori H. : Quantum Mechanics : Numerical Solutions of Schroedinger Equation
http://www.physics.brocku.ca/www/faculty/sternin/teaching/mirrors/qm/index.html


Thaller B. :  Visual Quantum Mechanics : Sample Movies.
http://www.kfunigraz.ac.at/imawww/vqm/pages/samples.html


Maestri J., Landau R., Paez M. : Movies of Wavepacket-Wavepacket Quantum Scattering
http://nacphy.physics.orst.edu/ComPhys/PACKETS/


WebElements : The Periodic Table on the WWW.
http://www.webelements.com/


Laser Tutorial.
http://members.aol.com/WSRNet/tut/t1.htm


Laser . In : Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001.
http://encarta.msn.com/find/concise.asp?mod=1&ti=761578658&page=2


Weschler M. : How Lasers Work.
http://www.howstuffworks.com/laser.htm


Bell Labs : Lasers.

http://www.bell-labs.com/history/laser/


Zeilinger A. : Fundamentals of Quantum Information.
http://physicsweb.org/article/world/11/3/9


DC Physics : Leaps in Quantum Computing.
http://www.dctech.com/physics/features/physics_0400a.html


Quantum Teleportation.
http://www.research.ibm.com/quantuminfo/teleportation/


Laser Physics in UMEA : Links to Interesting Activities.
http://www.phys.umu.se/laser/links2.htm


Walker J. (Cleveland State University): 
Programable Calculator Instructions

http://wiley.com/college/phy/halliday320005/wave_s.html
>>> Online Study Tools


Rolf's Scientific Calculator.
http://www.squarebox.co.uk/desktop/


JavaScript Pocket Computer for Physics
http://www.physique.fundp.ac.be/Comp/PhysComp.html


SGI : Simple Object Based Draw Program / Jednoduchý objektový kreslicí program
http://www-europe.sgi.com/fun/java/mark/index.html

  

ZAČÁTEK

  

 

Cvičení C


Bartuška K. :
Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV.

Prometheus, Praha 2000.
ISBN 80-7196-037-3
Kap. 7

Havránková E., Janout Z., Štoll I. : 
Úvod do fyziky v řešených příkladech.

Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
ISBN 80-01-01336-7
Kap. Atomová a jaderná fyzika


Murla M., Pekárek S. :
Fyzika II. Semináře.

Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
ISBN 80-01-01644-7
Kap. 6 


Vlny, optika a kvanta : Příklady a programy. 2.7 Kvantová fyzika.
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/pvok/node128.html 


Fyzika II : Přehled vztahů a příklady .Příklady VII. Kvantová teorie.
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/kvantovka_p.html

  

   

ZAČÁTEK

 

 

     

Cvičení E


Pekárek S., Murla M. : 
Physics II : Seminars.

Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.
ISBN 80-01-01517-3
Chap. 6.

Halpern A., Erlbach E. : 
Shaum's Outlines :Beginning Physics II. Waves, Electromagnetism, Optics and Modern Physics.
McGraw Hill, New York 1998.
ISBN 0070257078

 

ZAČÁTEK

 

 

 Fyzika mikrosvěta