INFORMATICKÁ FYZIKA

   
 
 

 

PŘÍPRAVNÉ PŘEDMĚTY
 
1. semestr

Praktická informatika pro inženýry 1

2. semestr

Praktická informatika pro inženýry 2

3. semestr

Praktická informatika pro inženýry 3

4. semestr

Numerické metody

Úvod do moderní fyziky (2000/2001)

   
 

 

VYBRANÉ PŘEDMĚTY SPECIALIZACE
 


5.semestr

Metody počítačové fyziky 1

Modern Physics Using Computers

6. semestr

Metody počítačové fyziky 2

7. semestr

Koncepce informatické fyziky 1

8. semestr

Koncepce informatické fyziky 2